Privacy en cookie beleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 26 oktober 2022

Dit privacybeleid is opgesteld om personen die meer willen weten over de manier waarop CPro (een dochterbedrijf van spriteCloud B.V.) hun persoonlijk identificeerbare informatie (PII) (hierna: ‘Persoonsgegevens’) online gebruikt beter van dienst te zijn. Wij begrijpen dat u uw privacy en uw Persoonsgegevens wilt beschermen. We weten dat de bescherming en veiligheid van deze gegevens belangrijk voor u is. Wij verwerken uw Persoonsgegevens te allen tijde in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Lees ons privacybeleid zorgvuldig om een duidelijk inzicht te krijgen in hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken (verwerken), beschermen of anderszins behandelen op onze website en in onze databases.

Onderdelen

Uw verwerkingsverantwoordelijke: spriteCloud B.V. (het moederbedrijf van CPro)

Als u een website-domein van spriteCloud B.V. zoals CPro.nl bezoekt en gebruikmaakt van onze diensten of producten, worden uw gegevens verwerkt door spriteCloud B.V., de beheerder van deze websites en de verantwoordelijke voor de verwerking van de via deze websites en domeinen verkregen informatie.

spriteCloud B.V.-domeinen:

https://www.spritecloud.com/
https://cpro.nl/
http://www.testautomation.info/
https://www.calliope.pro/

Functionaris voor gegevensbescherming

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming bij spriteCloud B.V. die verantwoordelijk zijn voor uw Persoonsgegevens.

spriteCloud B.V.
T.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming
Rijnlandlaan 199, Unit 1.05
1062 MX, Amsterdam
The Netherlands
Telefoon: +31 (0) 20 615 9155
Email: dpo@spritecloud.com

Uw Persoonsgegevens

Dit onderdeel beschrijft welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen en wat wij ermee doen.

Welke gegevens verzamelen wij?

In deze lijst wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen. NB Wij zullen deze gegevens nooit zonder uw toestemming verzamelen. “Persoonlijk identificeerbare informatie” en “identiteitsinformatie”, zoals hieronder vermeld, is informatie die wij alleen verzamelen wanneer u een contact-/vragenformulier indient op onze site. U kunt alleen een contact-/vragenformulier indienen als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

spriteCloud B.V. verzamelt de volgende gegevens:

 • Persoonlijk identificeerbare informatie – naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.
 • Identiteitsinformatie – dit is informatie die wordt gebruikt om u te identificeren. Dit omvat namen [voor- en achternaam, initialen], geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Contactgegevens – deze informatie wordt gebruikt om contact met u op te nemen om uw vragen te beantwoorden, u promotionele informatie te verstrekken en informatie met u te delen die u mogelijk interessant en/of relevant vindt.
 • Socialemedia-informatie – dit is informatie die we gebruiken om u beter te begrijpen, een betere relatie met u op te bouwen, de focus van marketingberichten te richten op de dingen die u interessant en waardevol vindt, en die ons helpt onze socialemedia-interactie met u te optimaliseren. Dit omvat alle socialemedia-informatie die openbaar beschikbaar is, zoals, maar niet beperkt tot, socialemediagebruikersnamen, socialemedia-interacties en -posts, uw “Likes” en andere reacties, uw socialemediaconnecties, uw foto’s. Het desbetreffende socialemedianetwerk (bijv. Facebook, LinkedIn, Twitter, enz.) verstrekt deze informatie (in)direct aan ons via bureaus waar we overeenkomsten mee hebben gesloten (bijv. Hootsuite).
 • Locatiegegevens – dit is informatie die wij gebruiken om u relevante informatie te verstrekken op basis van uw geografische locatie. Dit omvat uw adres (meestal een kantooradres, als u die informatie verstrekt), en inloglocatie (IP-adres), dat uit uw browser wordt gehaald en door partijen als Google Analytics en Google AdWords wordt gebruikt om ons in staat te stellen de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Apparaatgegevens – dit is informatie die wij gebruiken om onze diensten en prestaties te verbeteren. Dit kan ook informatie zijn die gebruikt wordt om ons netwerk te beveiligen. Dit omvat informatie zoals uw IP-adres, de duur van uw bezoek aan onze website, de tijd en datum van uw bezoek, de verwijzende URL, de pagina’s die u op onze website hebt bezocht, alsmede informatie over uw type browser en apparaat, uw besturingssystemen en versies daarvan. Deze informatie is meestal tot op zekere hoogte geanonimiseerd.
 • Aankoopinformatie – dit is informatie die wordt gebruikt om uw betalingen en abonnement voor Calliope.pro te verwerken. Deze informatie omvat betalingsgegevens (creditcardnummer), factuuradres, klantnummer, btw- en KvK-informatie en betalingsgeschiedenis.
 • Correspondentie – dit is informatie die wordt gebruikt om na te gaan of wij uw verzoeken om informatie en assistentie hebben beantwoord, alsook voor kwaliteitscontrole. Dit omvat telefoongesprekken, e-mailcorrespondentie met personeel en feedback met betrekking tot klanttevredenheid.
 • Voorkeursinformatie – dit is informatie die we gebruiken om ervoor te zorgen dat u waar mogelijk een soepele, gebruiksvriendelijke ervaring hebt met de producten en websites van spriteCloud B.V. Dit omvat informatie over uw browservoorkeuren en onze correspondentie met u.

Doeleinden

Waarom gebruiken wij uw Persoonsgegevens?

Onze belangrijkste redenen om uw Persoonsgegevens te gebruiken of te ‘verwerken’ is om onze huidige en potentiële klanten een betere consumentenervaring te bieden. Ons doel is om unieke ervaringen te creëren die waarde toevoegen aan u en uw organisatie door het gebruik van onze websites, diensten en producten. Dit omvat ook informatie over hoe we onze website-, blog- en marketingcontent en producten en diensten kunnen verbeteren.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Om u te informeren over onze producten en diensten – Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om u updates te sturen over onze producten en diensten op basis van uw interesses en deelname. Wanneer u naar onze diensten en producten informeert, nemen wij zonder uw afzonderlijke toestemming contact met u op om u informatie over onze producten en diensten te verstrekken (service-e-mails). Deze informatie kan worden verzameld uit alle correspondentie die u ons stuurt, en telefoongesprekken die u met ons voert, en via contactformulieren op onze website. Deze informatie omvat uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, plaats van tewerkstelling en betalingsgegevens en kan door ons worden verwerkt om u te antwoorden en een dossier van deze correspondentie bij te houden. Dit wordt beschouwd als ons ‘gerechtvaardigd belang’ om ervoor te zorgen dat ons bedrijf blijft functioneren.
 • Om uw Persoonsgegevens te bewaren – Wij bewaren uw Persoonsgegevens totdat u ons vraagt ze te verwijderen. Zolang u ons niet vraagt deze te verwijderen, bewaren wij uw Persoonsgegevens op onze systemen zo lang als nodig is voor het betreffende doel, tenzij anders wordt bepaald in dit privacybeleid.
 • Om onze producten en diensten te beschermen – Om als bedrijf te blijven draaien en succesvol te zijn, moeten wij onze belangen intensief beschermen. Dit houdt in dat we ervoor zorgen dat betalingen legitiem zijn (fraudepreventie), dat onze marketingstrategieën gericht zijn op het juiste publiek en de juiste boodschap uitdragen, en dat de ontwikkeling van onze producten en diensten een oplossing biedt voor een werkelijke behoefte. Omdat u onze consument bent, worden uw gegevens gebruikt om ons te helpen deze doelen te bereiken en deze belangen na te streven om u uitstekende producten, diensten en ervaringen te blijven leveren. Dit wordt beschouwd als ons ‘gerechtvaardigd belang’ om ervoor te zorgen dat ons bedrijf goed blijft lopen.
 • Om u voortdurend een uitstekende ervaring te bieden – Wij verzamelen en bewaren bepaalde informatie van u en van uw apparaten en browsers (bijvoorbeeld met behulp van een cookie of pixeltag). Hierdoor kunnen wij onthouden hoe u het liefst op onze websites surft. Het stelt ons ook in staat op uw behoeften afgestemde informatie aan u te presenteren. Meer informatie over hoe wij online trackingtechnologieën zoals cookies, tags en andere code gebruiken, vindt u in ons Cookiebeleid.
 • Om onze producten en diensten aan u te verkopen – Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om uw betaling te verwerken, om ervoor te zorgen dat uw betaling wordt ontvangen, om te voldoen aan de vereisten uit hoofde van onze Algemene Voorwaarden, om uw vragen te beantwoorden, en om informatie aan u te verstrekken zodat u aankoopbeslissingen kunt nemen.
 • Om onze producten en diensten uit te voeren, te verbeteren en te beheren – Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde verstrekking, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Wij letten hier in het bijzonder op als uw gegevens voor verwerking worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics of andere marketinganalisten.

Opslagtermijn van Persoonsgegevens

Wij bewaren uw Persoonsgegevens totdat u ons verzoekt ze te verwijderen of totdat wij vinden dat ze dermate lang ongebruikt zijn geweest dat verwijdering gerechtvaardigd is. Wij bewaren uw Persoonsgegevens in onze systemen zo lang als nodig is voor het betreffende doel, tenzij anders wordt bepaald in dit privacybeleid.

Gegevens delen en doorgeven

Met wie delen wij uw Persoonsgegevens en aan wie geven wij uw Persoonsgegevens door?

Wij delen uw Persoonsgegevens met en geven deze door aan dienstverleners die ons helpen een optimale klantervaring te bieden. Een lijst van deze bedrijven, inclusief het soort diensten dat zij verlenen, vindt u onderaan dit beleid onder “Verwerkers; doorgifte van Persoonsgegevens”.

 • Andere spriteCloud websites – spriteCloud B.V. kan uw gegevens delen met onze andere website (cpro.nl) teneinde onze andere producten en diensten aan u te kunnen aanbieden, mits u zich voor dergelijke marketingcommunicatie aanmeldt.
 • Autoriteiten en wetshandhaving – spriteCloud B.V. zal samenwerken met overheidsinstanties en/of wetshandhavers indien dit vereist is voor de in dit beleid genoemde doeleinden, indien dit wettelijk verplicht is of indien dit vereist is voor de wettelijke bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Rechtsgrond

Wat is de rechtsgrond voor ons gebruik van uw Persoonsgegevens?

 • Uw toestemming – Wanneer u zich aanmeldt voor een mailinglijst, producten of diensten koopt, of een account aanmaakt, stemt u ermee in dat wij de door u verstrekte Persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden die wij in dit beleid aan u hebben meegedeeld. Wij leggen vast dat wij uw toestemming hebben om uw Persoonsgegevens op een bepaalde manier te gebruiken. Dit omvat uw toestemming om marketingcommunicatie te ontvangen, uw toestemming om uw gegevens met derden te delen, en uw toestemming om uw gegevens naar een andere locatie over te dragen.
 • Gerechtvaardigde belangen – Wij verwerken en gebruiken uw Persoonsgegevens om onze producten en diensten uit te voeren en te verbeteren, om marketingberichten naar u te sturen, en om te reageren op uw sollicitaties op vacatures en klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Contractuele verplichtingen – Wij verwerken en gebruiken uw Persoonsgegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen, zodat wij de door u gevraagde producten en diensten aan u kunnen leveren.
 • Naleving van wetten – Wij verwerken en gebruiken uw Persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op grond van toepasselijke wetgeving.

Uw rechten

U hebt rechten als betrokkene. Deze rechten zijn:

 • Het recht op informatie – dit betekent dat wij u moeten informeren over hoe wij uw Persoonsgegevens gaan gebruiken. Wij doen dit via dit privacybeleid en door u bij elke verzamelhandeling te informeren (meestal door middel van toestemmingsverzoeken) over de manier waarop uw gegevens zullen worden gebruikt.
 • Het recht van inzage – u hebt een recht van inzage in de gegevens met betrekking tot uw persoon die wij in ons bezit hebben. Dit wordt een subject access request (inzageverzoek van betrokkene) genoemd. Wij moeten binnen een maand op uw verzoek reageren. Wilt u een verzoek tot inzage in uw gegevens indienen? Stuur dan een e-mail naar dpo@spritecloud.com. Specificeer welke Persoonsgegevens u wilt inzien.
 • Het recht op rectificatie – als u denkt dat onze gegevens met betrekking tot uw persoon onjuist zijn, vragen wij u dit aan ons te laten weten zodat wij ze kunnen corrigeren. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via info@spritecloud.com en dpo@spritecloud.com of door telefonisch contact met ons op te nemen op +31 (0)20 61 59 155.
 • Het recht op gegevenswissing – u hebt het recht ons te vragen onze gegevens met betrekking tot uw persoon te wissen. Wij zullen een dergelijk verzoek inwilligen, mits wij geen dwingende reden hebben om de desbetreffende gegevens te bewaren. Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u een e-mail sturen naar dpo@spritecloud.com.
 • Het recht op beperking van de verwerking – u kunt uw communicatievoorkeuren wijzigen (en zo de manier waarop wij met u communiceren beperken) door contact met ons op te nemen via e-mail op dpo@spritecloud.com of via telefoon op +31 (0)20 61 59 155. Voor marketingcommunicatie kan dit worden gewijzigd door onderaan een e-mail op “voorkeuren beheren” te klikken.
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens – u kunt uw Persoonsgegevens verkrijgen en hergebruiken voor uw eigen doeleinden in verschillende diensten. Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u een e-mail sturen naar dpo@spritecloud.com.
 • Het recht van bezwaar – u hebt het recht om bezwaar te maken tegen a) direct marketing van spriteCloud B.V. of van derden waarmee wij ten behoeve van direct marketing uw gegevens hebben gedeeld. U kunt zich te allen tijde afmelden voor direct marketing door contact met ons op te nemen via dpo@spritecloud.com. In elk direct-marketingbericht dat wij u sturen, staan ook instructies over hoe u zich kunt afmelden; en b) elke verwerking waarbij onze rechtsgrond een gerechtvaardigd belang is (zie hierboven). Als u formeel bezwaar wilt maken tegen een van onze verwerkingen op grond van gerechtvaardigde belangen, stuur dan een e-mail naar dpo@spritecloud.com.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering -dit behoort niet tot de activiteiten van spriteCloud B.V. Mocht dit veranderen, dan zal dit beleid dienovereenkomstig worden aangepast.

Bij CPro en spriteCloud B.V. zetten wij ons in om uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens te beschermen. Mocht u echter vinden dat wij dit niet (afdoende) hebben gedaan, neem dan contact op via dpo@spritecloud.com.

Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in Nederland (website:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen of klachten?

Hoe kunt u ons bereiken?
Heeft u vragen, zorgen of klachten over uw privacyrechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens? Neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van spriteCloud (e-mail: dpo@spritecloud.com.)

Voor directe bijstand kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met spriteCloud B.V. via +31 (0)20 61 59 155.

Verwerkers; doorgifte van Persoonsgegevens

BedrijfDienst
Google AnalyticsAnalyse
Google AdWords/Google Tag ManagerAdvertenties zoeken en weergeven
Google GmailAanbieder van e-maildienst
Google DriveAanbieder van documentopslag
FacebookInteractie met sociale media
LinkedInInteractie met sociale media
TwitterInteractie met sociale media
GitHubInteractie met sociale media
RedditInteractie met sociale media
HootsuiteAutomatisering en analyse van sociale media
MailChimpAutomatisering van e-mailmarketing
HubSpotCRM, Automatisering van e-mailmarketing
LeadInfoWebsite-analyse
StripeAanbieder van betalingsdiensten
WordPressSysteem voor contentbeheer

De datum bovenaan dit Privacybeleid geeft aan wanneer het voor het laatst is bijgewerkt.

Cookiebeleid

Laatst bijgewerkt: 26 oktober 2022

Onderdelen

Wat zijn cookies en waar zijn ze goed voor?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Zij zorgen voor de optimale werking van de site en verzamelen gegevens om de getoonde informatie zo relevant mogelijk voor u te maken. Wanneer u onze site bezoekt, kunnen wij cookies op uw computer plaatsen. Sommige cookies verlopen automatisch aan het einde van uw sessie, andere worden voor een bepaalde periode bewaard.

Dankzij cookies kunnen wij surfgedrag analyseren en voor u relevante verbeteringen doorvoeren. Onze onlinedienstverlening verbetert voortdurend dankzij de analyse van trends en gedrag op onze website.

Lees ons Privacybeleid als u precies wilt weten hoe wij met uw Persoonsgegevens omgaan.

Soorten cookies op onze websites

CPro en (moederbedrijf spriteCloud B.V.) gebruiken cookies voornamelijk om een optimale website-ervaring te garanderen, maar we gebruiken ook marketinggerelateerde en advertentiecookies om inzicht te krijgen in het gedrag op de website, alsmede voor reclamedoeleinden tijdens uw toekomstige bezoeken. Wij gebruiken een aantal cookies met verschillende eigenschappen:

 • Strikt noodzakelijke cookies – zijn essentieel voor de goede werking en veiligheid van de website en worden opgeslagen voor de duur van uw websitebezoek. Wij gebruiken deze cookies.
 • Functionele cookies – verbeteren het gebruiksgemak. Zo onthouden ze selecties, taalkeuze, stellen ze je in staat inhoud te liken of te delen, en zorgen ze ervoor dat je niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. Wij gebruiken functionele cookies.
 • Transactiecookies – worden gebruikt wanneer u een transactie hebt verricht. We gebruiken transactiecookies uitsluitend op onze Calliope.pro-site.
 • Prestatiecookies – stellen ons in staat om geanonimiseerd bezoekers- en zoekgedrag in kaart te brengen en onze diensten aan te passen aan de bevindingen. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening aan u als (potentiële) bezoeker verder verbeteren. Deze helpen ons specifiek onze website en content te verbeteren. Wij gebruiken
 • Marketing- of trackingcookies – slaan uw interesses op zodat u via onze website en elders aanbiedingen kunt ontvangen die aansluiten bij uw wensen en interesses. Wij gebruiken geen
 • Targeting– of advertentiecookies – deze cookies helpen ons inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze marketingcampagnes voor website-remarketing (het tonen van reclame nadat u onze sites hebt bezocht). Wij gebruiken advertentie- en socialemediacookies.

Als onderdeel van de Google Analytics-dienst plaatst het Amerikaanse bedrijf Google via onze websites een cookie op uw apparaat. Google deelt de aldus verkregen informatie alleen met derden die de informatie namens Google verwerken of wanneer dit wettelijk verplicht is. Wij hebben hier geen invloed op.

Is het mogelijk cookies te weigeren of te verwijderen?

Op onze site wordt u door een pop-up gevraagd welke cookies u bij uw eerste bezoek wilt gebruiken. Als u deze instellingen op enig moment wilt wijzigen, dient u op het tabblad “Cookiebeleid” rechtsonder in uw browservenster te klikken. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. U kunt uw browser echter zo instellen dat cookies automatisch worden geweigerd. Via uw browserinstellingen kunt u cookies ook verwijderen of handmatig voorkomen dat bepaalde cookies zonder uw toestemming op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Het weigeren van cookies kan het gebruiksgemak van onze website beïnvloeden. Lees hier hoe dit bij uw browser in zijn werk gaat:

Bezoek http://www.aboutads.info/choices [in het Engels] of https://www.youronlinechoices.com/nl/ als u meer wilt weten over de mogelijkheden betreffende het afmelden voor bepaalde ad targeting-activiteiten die worden geboden door een aantal derden waarmee wij samenwerken. U moet die websites bezoeken vanuit elke browser en elk apparaat die/dat u onder uw afmelding wilt laten vallen. Als u uw cookies verwijdert, kan het zijn dat u die websites opnieuw moet bezoeken om uw voorkeuren opnieuw te selecteren.

cropped-CPro-cyber-logo-whitev2.png

Redirect Notice

You have been redirected from spriteCloud Cybersecurity to our new cybersecurity daughter company CPro.

Apologies for any inconvenience.​

Omleidingsbericht

U bent doorgestuurd van spriteCloud Cybersecurity naar ons nieuwe cybersecurity-dochterbedrijf CPro.

Excuses voor het eventuele ongemak.​

cropped-CPro-cyber-logo-whitev2.png

Redirect Notice

You have been redirected from spriteCloud Cybersecurity to our new cybersecurity daughter company CPro.

Apologies for any inconvenience.​

Omleidingsbericht

U bent doorgestuurd van spriteCloud Cybersecurity naar ons nieuwe cybersecurity-dochterbedrijf CPro.

Excuses voor het eventuele ongemak.​